Internkontroll

Sentralbord: 481 62 490 post@nettoelektro.no

Internkontroll

Alle virksomheter som benytter seg av elektriske anlegg eller elektrisk utstyr, i sitt virke, skal ha et internkontrollsystem som sørger for at elsikkerheten blir ivaretatt uavhengig av størrelsen på virksomheten. Internkontrollforskriften § 5 legger føringer for hvordan virksomhetene skal arbeide for å oppnå dette. Det finnes ikke én bestemt løsning på hvordan en internkontroll skal utformes. Omfanget og innholdet i internkontrollen vil variere med tanke på virksomhetenes størrelse. Regelmessig elkontroll og termografering vil kunne være en del av virksomhetens forebyggende arbeid innefor elsikkerhet og dermed en del av internkontrollsystemet.

 

Netto Elektro kan gjennomføre internkontrollen for din bedrift, avdekke brannfarer, rykke ut ved strømstans og gi deg råd om belysning og energi som sikrer bedre arbeidsmiljø og lavere driftskostnader.

 

Et stabilt og sikkert elektrisk anlegg gir kontrollert produksjon og redusert energiforbruk. Det hindrer også forsinkelser eller stans i driften. Vi kan ta oss av internkontrollen som omhandler elektro for deg!

 

Netto Elektro kan også utføre termografering. Det er en teknikk som brukes til å avdekke feil og svakheter som kan forårsake strømstans og brann.

 

Netto Elektro kan også kontrollere alarmanlegg, nødlys, o.l. . Brann og nødlys skal kontrolleres årlig for å tilfredstille myndighetenes krav.

 

La din bedrift inngå serviceavtale med oss, slik at du alltid har en elektriker tilgjengelig som kjenner til ditt elektriske anlegg og som kan rykke ut kjapt hvis problemer skulle oppstå.

 

Link til nyttig informasjon: Internkontroll

 

 

Ta kontakt. Vi tar gjerne en prat for å løse din bedrifts behov!

 

Netto Elektro AS | Tlf. 481 62 490 | Industritoppen 17, 4848 Arendal

E-post: post@nettoelektro.no | Org. nr. 917 326 096 MVA

@ Rettigheter reservert Netto Elektro AS